2081 reviews4.9 / 5

4.9/5

Algemene voorwaarden

De service die we aanbieden bij CycleMasters is een lidmaatschapsvorm, deze verschaft ondermeer toegang tot fitness video’s (‘CycleMasters-content’). Deze kan worden gestreamd naar apparaten met een internetverbinding zoals bepaalde Smart-TV’s, Computers en andere (mobiele) apparaten. De CycleMasters-service wordt aangeboden door CycleMasters B.V., een Nederlandse besloten maatschappij met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd op Jan van der Heydenstraat 26 te Bleiswijk in Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74468065.

Het gebruik van de CycleMasters-service is onderhevig aan onze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer de term ‘CycleMasters-Service’ gebruikt wordt, bedoelen we de door CycleMasters geleverde service betreffende het ontdekken en bekijken van CycleMasters-Content, hierbij inbegrepen zijn alle functies, beoordelingen, aanbevelingen, de website en gebruikersinterfaces. Dit geldt ook voor alle content, apps en software die zijn verbonden aan onze service.

1 Algemeen

Je lidmaatschap bij CycleMaster wordt maandelijks voortgezet totdat je deze opzegt. Om gebruik te kunnen maken van de CycleMasters-Service dien je in het bezit te zijn van internettoegang en een CycleMasters-compatibel apparaat. Ook dien je een geldige, geaccepteerde betalingsmethode op te geven, deze kun je van tijd tot tijd wijzigen. Bij het akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden geef je ons toestemming om maandelijks je lidmaatschapskosten, voor de komende maand, af te schrijven via de door jou geselecteerde betalingsmethode, tenzij je je lidmaatschap voor de factureringsdatum opzegt. Specifieke details aangaande je CycleMasters-lidmaatschap kun je vinden op de CycleMasters-website onder het kopje ‘Mijn Account’.

2 Gratis Proefperiode

2.1. In sommige gevallen begint je CycleMasters-lidmaatschap met een gratis proefperiode. De duur van je gratis proefperiode van je CycleMasters-lidmaatschap is 7 dagen, tenzij anders wordt aangegeven. Deze gratis proefperiode is bedoeld om nieuwe en, in bepaalde situaties, voormalige leden de service uit te laten proberen.

2.2. Om misbruik te voorkomen bepaalt CycleMasters naar eigen inzicht of je in aanmerking komt voor een gratis proefperiode, de criteria hiervoor kunnen worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om een gratis periode in te trekken en te blokkeren, wanneer blijkt dat je hier niet voor in aanmerking komt. Personen met een bestaand of recent CycleMasters-lidmaatschap kunnen geen aanspraak maken op de gratis proefperiode. Via de gegevens die voor een bestaand of recent CycleMasters-account worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een apparaat-id of een e-mailadres, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis proefperiode. Voor combinaties met andere aanbiedingen kunnen beperkingen gelden.

3 Facturering

3.1. De lidmaatschapskosten voor de CycleMasters-service en andere, aan je gebruik van de service, gerelateerde kosten zoals bijvoorbeeld belastingen of eventuele transactiekosten, worden maandelijks afgeschreven. Dit gebeurt op de kalenderdag waarop het betaalde gedeelte van je lidmaatschap is ingegaan. In bepaalde gevallen kunnen we de betalingsdatum wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat we een bedrag niet op de door jou aangegeven datum konden afschrijven of wanneer je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt. Om de betalingsdatum te bekijken, ga je op onze website naar de pagina ‘Mijn Account’ en klik je op de link ‘Factureringsgegevens’.

3.2. We bieden je de optie om, via onze website, je betaalmethode te wijzigen. Deze optie kun je op onze website vinden bij ‘Mijn account’. In het geval van een niet-succesvolle betaling, bijvoorbeeld vanwege ontoereikend saldo of het verlopen van de vervaldatum, kunnen wij je de toegang tot de CycleMasters-service ontzeggen. dit totdat we een geldige betaalmethode-selectie van je hebben ontvangen. Wanneer je een betaalmethode selecteert geef je ons toestemming om, via de door jou geselecteerde betaalmethode, maandelijks je lidmaatschapskosten af te schrijven. Je blijft persoonlijk verantwoordelijk voor niet-succesvolle betalingen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat hierdoor de maandelijkse factureringsdatum verandert. Aan sommige betaalmethoden zijn kosten gekoppeld zoals bijvoorbeeld wisselkosten of andere verwerkingskosten. Meer informatie over dit onderwerp kunt u inwinnen bij de provider hier van.

3.3. Het CycleMasters-lidmaatschap is op ieder moment op te zeggen. Je behoudt, na opzegging, tot het einde van je maandelijkse factureringsperiode toegang tot de CycleMasters-service. Wij bieden geen restitutie of tegoed voor niet-bekeken CycleMasters-content of gedeeltelijke perioden. Wanneer je besluit je CycleMasters-lidmaatschap op te zeggen, kun je dit doen via onze website. Ga hiervoor naar de pagina ‘Mijn account’ en volg hier de instructies. Wanneer je je lidmaatschap opzegt, sluiten we jouw account, automatisch, af aan het einde van je huidige factureringsperiode. Om te bekijken wanneer je account wordt afgesloten kun je onze website raadplegen. Deze optie vind je bij ‘Mijn account’ onder ‘Factureringsgegevens’. Wanneer je jouw account wilt opzeggen en als betalingsmethode een derde partij hebt geselecteerd, kan het zo zijn dat je dit bij de betreffende derde partij moet doen. Dit doe je in de meeste gevallen door ‘Automatische verlenging’ uit te schakelen via de website van de betreffende partij. Ook kun je hier de factureringsgegevens voor je CycleMasters-account vaak raadplegen.

3.4. Het kan voorkomen dat wij onze lidmaatschappen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Deze (wijzigingen) zijn dan pas na 30 dagen na kennisgeving van kracht.

4 CycleMasters-service

4.1. Om in aanmerking te komen voor het CycleMasters-lidmaatschap dien je minimaal 18 jaar te zijn, of meerderjarig in provincie, regio of land. Het gebruik van onze service door minderjarigen is uitsluitend toegestaan onder toezicht van een volwassene.

4.2. We verlenen je, tijdens je CycleMasters-lidmaatschap, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare beperkte licentie voor het bekijken en gebruiken van CycleMasters-content. Alle, via de CycleMasters-service bekeken content is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Buiten deze beperkte licentie wordt er geen belang, eigendom of recht aan jou overgedragen. Met het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden, ga je ermee akkoord de service niet te gebruiken voor openbare vertoning zoals onder meer het in een sportcentrum vertonen van de lessen of enige andere vorm van CycleMasters-content.

4.3. De beschikbare content en bijvoorbeeld het aantal apparaten waarop je deze kunt bekijken, kan afhangen van onder meer de geografische locatie en het type abonnement dat je hebt gekozen. CycleMasters-content mag uitsluitend in het land waar je je account hebt geopend en op locaties waar we onze service bieden en deze content in licentie hebben verstrekt, worden bekeken. Ook is de content die kan worden bekeken aan verandering onderhevig.

4.4. De CycleMasters-service, waaronder de contentcatalogus, wordt regelmatig door CycleMasters gewijzigd. Om de gebruikerservaring te optimaliseren testen we voortdurend diverse aspecten van onze service, waaronder onze gebruikersinterface, website, promoties en beschikbaarheid van CycleMasters content.

4.5. We bieden naast de gebruikeljke online CycleMasters-content ook bepaalde offline content aan. Deze kun je tijdelijk downloaden op bepaalde ondersteunde apparaten (‘Offlinetitels). Ten opzichte van het maximaal aantal apparaten dat Offlinetitels kan bevatten, de duur van de beschikbaarheid hiervan, het aantal Offlinetitels per apparaat en de periode waarin je deze af kunt spelen, is onder meer afhankelijk van het type abonnement.

4.6. Met het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden stem je ermee in om de CycleMasters-service, inclusief alle daarmee verband houdende functies en voorzieningen, te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, voorschriften en regelgevingen met inbegrip van alle daaraan gerelateerde beperkingen ten aanzien van het gebruik of openbare vertoningen van de CycleMasters-service -of content. Hiernaast stem je er ook mee in om informatie of content die is verkregen vanaf of via de CycleMasters-service, niet te wijzigen, distribueren, verveelvoudigen, archiveren, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken(behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden). Je stemt er ook mee in om de contentbescherming van de CycleMasters-service niet te verwijderen, omzeilen, wijzigen, te beperken, te deactiveren of te hinderen; geen spiders, scraper, robots of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de CycleMasters-service; software of andere, via de CycleMasters-service toegankelijke services of producten te decompileren, te disassembleren of aan reverse-engineering te onderwerpen; op geen enkele manier code of producten in te voegen of CycleMasters-content te manipuleren. Verder verklaar je geen methode voor data mining, -extractie of -verzameling te gebruiken. Hiernaast stem je ermee in om geen materiaal te plaatsen, te e-mailen, te uploaden of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de werking van telecommunicatieapparatuur, computersoftware of -hardware in verband met de CycleMasters-service te onderbreken, te beperken of anderszins onmogelijk te maken, inclusief software virussen of andere computerprogramma’s, -bestanden of -code. Wij behouden ons het recht voor om je gebruik van onze service te beperken of te beëindigen wanneer je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de service op een frauduleuze of illegale manier gebruikt.

4.7. Gebaseerd op de standaard afspeelinstellingen wordt content via mobiele netwerken niet in HD-kwaliteit afgespeeld. Een voorwaarde voor het afspelen van CycleMasters-content in SD- kwaliteit is een internetverbinding met een minimale snelheid van 0,5 Mbps, wij raden echter een hogere snelheid aan voor een betere videokwaliteit. Voor HD-content (gedefinieerd als een resolutie van 720p of hoger) is een minimum download-snelheid van 5,0 Mbps per stream vereist. Hoelang het duurt voor CycleMasters-content wordt gestart is afhankelijk van meerdere factoren waaronder; je locatie, de configuratie van je (CycleMasters-compatibele) apparaat, de geselecteerde content en de, op dat moment beschikbare, bandbreedte. Er zijn verschillende factoren van invloed op de beeldkwaliteit van de CycleMasters-content, zoals; het afspelende apparaat, beschikbare bandbreedte, de snelheid van je internetverbinding en je locatie, etc. Deze zelfde factoren kunnen ook een beperkende factor zijn in de beschikbaarheid van HD-kwaliteit. Bepaalde content is niet in elke beeldkwaliteit beschikbaar en niet alle lidmaatschappen bieden de mogelijk om content in elke beeldkwaliteit te bekijken. Je blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten voor internettoegang. Voor meer informatie over kosten van het gebruik van internetdata, kun je terecht bij je internetprovider.

4.8. Om de maximale gebruikerservaring te waarborgen zijn er van tijd tot tijd updates nodig voor de CycleMasters-software. Deze software-en updates zijn ontwikkeld door of voor CycleMasters en ontworpen om CycleMasters-content te kunnen kijken via CycleMasters-compatibele apparaten. De functies en voorzieningen van de CycleMasters-software kunnen per apparaat verschillen. Je stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies van de CycleMasters-software, en bijbehorende software van derden kunt ontvangen. Je erkent dat het gebruik van de service mogelijk software van derden vereist die is onderworpen aan licenties van derden.

5 Wachtwoorden en accounttoegang

Om de controle over het account te behouden en te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot het account, moet het lid dat het CycleMasters-account heeft aangemaakt en via wiens betalingsmethode de lidmaatschapskosten worden afgeschreven ( de ‘Accounteigenaar’) de controle behouden over CycleMasters-compatibele apparaten waarmee de toegang wordt verkregen tot de service en mag hij of zij het wachtwoord of de gegevens van de betalingsmethode die aan het account gekoppeld is, aan niemand bekendmaken. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt, (met betrekking tot je account)en om deze waar nodig bij te werken. Om jou, CycleMasters en onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten, kunnen wij jouw account (tijdelijk) blokkeren of verwijderen.

6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de website (incl. standaard aanpassingen en updates), databanken, documentatie, apparatuur of materialen komen uitsluitend toe aan CycleMasters.

6.2. Alle intellectuele eigendomsrechten van CycleMasters opgesteld of ter beschikking gesteld aan je, in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij CycleMasters of haar licentiegevers.

6.3. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door CycleMasters geleverde of ter beschikking gestelde diensten, is slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van CycleMasters.

7 Aansprakelijkheid

7.1. Je bent volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de dienst. CycleMasters is nimmer aansprakelijk voor schade die je hebt toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het uitvoeren van handelingen die op de website staan vermeld dan wel tijdens het gebruiken van materialen die op de website staan vermeld.

7.2. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Alle informatie en gegevens op de website zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan natuurlijk zijn dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. CycleMasters is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het gebruik maken van de website alsmede technische storingen.

7.3. CycleMasters garandeert niet dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. CycleMasters streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

7.4. CycleMasters is niet aansprakelijk voor de schade je hebt geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van CycleMasters onredelijk lang is.

7.5. CycleMasters is niet verantwoordelijk voor teksten, beeldmateriaal, gegevens of bestanden die door andere leden op de website zijn geplaatst.

7.6. CycleMasters is nimmer aansprakelijk voor fysiek letsel die is ontstaan tijdens het gebruiken van de dienst.

7.7. CycleMasters is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

7.8. Indien CycleMasters aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van CycleMasters uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de daadwerkelijk door jou aan CycleMasters betaalde vergoedingen.

8 Diversen

8.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan het Nederlands Recht. De in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je, onder de toepasselijke wetgeving in jouw land toekomt.

8.2. Wij accepteren geen ongevraagde ideeën of materialen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor enige eventuele gelijkenis tussen CycleMasters-content en ideeën en materialen die zijn gedeeld met CycleMasters.

8.3. Wil je meer weten over onze service en functies of heb je hulp nodig met je account, ga dan op onze website naar de veelgestelde vragen’ (help.cyclemasters.com). In het geval dat deze Gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met informatie van de klantenondersteuning of op andere delen van onze website, gelden deze Gebruiksvoorwaarden.

8.4. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

8.5. Van tijd tot tijd worden deze Gebruiksvoorwaarden door CycleMasters gewijzigd. Wanneer dit gebeurt informeren we je minimaal 30 dagen voordat deze nieuwe bepalingen van kracht zijn.

8.6. Alle communicatie betreffende je account (zoals facturen, kennisgevingen, bevestigingsberichten, wachtwoord wijzigingen en betaling autorisaties wordt door ons uitsluitend in digitale vorm toegestuurd, bijvoorbeeld via e-mail naar het bij ons bekende e-mailadres.

8.7. Op elke overeenkomst tussen CycleMasters en jezelf is Nederlands recht van toepassing.

8.8. Alle, tussen partijen ontstane, geschillen worden bij uitsluiting berecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van cyclemasters is gelegen.

Bootcamp Ride

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.