Voorwaarden Verwijzings programma

1. Bestaande CycleMasters leden (verwijzende leden) kunnen met het CycleMasters Verwijzingsprogramma een bekende verwijzen die nog niet eerder een CycleMasters lidmaatschap heeft gehad (verwezen contact).

 

2. Bij elke succesvolle verwijzing kan het Verwijzende lid en/of het Verwezen lid een digitaal tegoed verdienen dat hij of zij kan gebruiken voor een CycleMasters lidmaatschap (‘Beloning’). Op de verwijzingspagina (voor verwijzende leden) en/of de uitnodiging voor de verwijzing (voor het verwezen contact) is de hoogte van het tegoed vermeld. Wanneer het Verwezen contact zich registreert bij CycleMasters via de verwijzingslink die het Verwijzende lid heeft gestuurd tijdens één browsersessie en vervolgens na de gratis proefperiode zijn eerste betaling uitvoert, wordt de verwijzing als succesvol gezien. Beloningen kunnen niet worden overgedragen of ingewisseld voor contanten of contante equivalenten, met inbegrip van, zonder beperking, cadeaubonnen of terugbetalingen. Er geldt een limiet van zeven (7) succesvolle verwijzingen per kalenderjaar.

 

3. Het CycleMasters-verwijzingsprogramma is uitsluitende bedoeld voor persoonlijk/niet-commercieel gebruik. Het is alleen toegestaan om de verwijzingslink te verzenden naar persoonlijke contacten en is dan ook niet bedoeld voor algemeen gebruik. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om ongewenst en veelvoudig verwijzingslinks te verzenden (‘spam’) of potentiële (door-)verwijzingscontacten te benaderen via ‘search engine marketing’, andere advertentiekanalen of door websites te bouwen waarmee verkeer naar de verwijzingslink wordt gegenereerd.

 

4. CycleMasters behoudt zich het recht voor om leden uit te sluiten en Beloningen in te trekken die via fraude of misbruik van het verwijzingsprogramma of anderszins in strijd met deze voorwaarden zijn verkregen.

 

5. CycleMasters behoudt zich ook het recht voor om op enig moment en naar eigen goeddunken dit verwijzingsprogramma te annuleren of de voorwaarden voor deelname aan dit verwijzingsprogramma aan te wijzigen. Eerdere Beloningen worden nog wel uitgekeerd, wanneer CycleMasters het verwijzingsprogramma annuleert.